Jane Fonda, photo by Allan Grant 1961

Jane Fonda, photo by Allan Grant 1961 Source: http://chichyun-kriswu.tumblr.com/post/30996848085/cr-hanakim

7 users liked this:

Tags: 03.11. - (Lu Han - EXO-M), EXO, EXO Kris, ExoKrisYifan, Kris (Wu Yifan), Wu Yi Fan, Wu Yifan,